Upravit stránku

Dopisem jsme požádali o konzultaci naše přední odborníky o konzultaci stavu

V Keni, 29.3.07 

Vážený pane doktore,

obracím se na Vás s žádostí o radu – konzultaci zdravotního stavu jednoho pacienta v Keni.

Jmenuji se Aleš Bárta z Pardubic a jsem koordinátorem - zdravotníkem humanitárního projektu ADRA ČR v jedné zapadlé oblasti západní Keni – Mezi městy Kisii a Kericho. Projekt se zaměřuje na obnovu a zprovoznění zchátralého zdravotnického zařízení a poskytování zdravotnického servisu místním lidem – komplexní info o projektu jsou na www.kena.websnadno.cz .

Máme zde mladého chlapce, 17 let, který má 2 roky zvětšující se útvar v oblasti horní čelisti. Rodina je velmi chudá, bydlí v domku uplácaném z hlíny a větví, proto došlo k tak velkému zanedbání. Jedinou nadějí pro chlapce jsme teď my. Pro lepší představu stavu přikládám foto, které jsem udělal v naší ambulanci. 

Pacient 17 let,  Charles Denis Kegwaro, Kenya

Subj: zhruba před 2 roky se začal tvořit malý útvar, nebolestivý na horní čelisti, zprvu pomalu rostoucí, nyní rychleji  nabývající útvar, způsobující bolesti celé poloviny hlavy a neustálý pocit tlaku. Při rychlé chůzi tlak i bolest se stupňuje. Omezuje příjem potravy a vody.

Obj.: cca 2 roky zvětšující se útvar na pravé straně horní čelisti. Palpačně je jedná o tuhý útvar v rozsáhlé oblasti. Utiskující nerv.opt., drobné poruchy vidění, tlačí na sluch.oblast, růstem uzavřel jednu nosní dírku, značně omezuje dýchání nosem, expanduje přes horní patro dutiny ústní dovnitř, „rozhodil“ linii zubů, které jsou nyní nestabilně uloženy (3-4mm mají výkyvy).

Pacient má značně omezený příjem potravy a vody. Subj.pociťuje bolesti, zřejmě z tlaku na okolní tkáně a nervy. Mandibul. uzliny,axiální ani ingvin. nejsou zvětšeny, FW neuděláno, nemáme zatím vybavení, TK a P normál. dýchání čisté, břicho palp.nebol. tapott.neg. , otoky těla a nohou nejsou.

Th: podávány analgetika dle potřeby, zajištěno RTG a CT vyšetření (viz.příloha snímků) ve vzdálené nairobské nemocnici (450 kmod nás), v této nemocnici rovněž zajištěna biopsie tkáně v celkové anestézii (viz.příloha histol.nálezu).

Dg.: Ameloblastoma 

Prosím Vás laskavě o posouzení přiložených snímků RTG a CT, dále fotografií současného stavu a histologického nálezu. Můžete mi sdělit, prosím, jakou efektivitu by měl operační výkon, který by byl jistě velmi náročný a podle předběžných informací by stál hodně přes 100tisíc Kč, v přepočtu na naši měnu. Tento výkon jsou schopni provést pouze v Mater Hospitál Nairobi, keňský lékař s praxi v USA a Belgii. Nebo stav bude vyžadovat pouze symptom.léčbu? Jaká je progńoza tohoto stavu s dg.amaloblastoma?

Asi to nejsou jednoduché otázky, ale moc nám pomůže v dalším rozhodnutí o pokračování léčby – buďto zajistit přes české sponzory operaci v Nairobi, nebo dál pokračovat pouze symptom.léčbou. Omlouvám se za možná dost neodborný popis nálezu.

 Moc Vám děkuji za Váš čas, věnovaný tomuto dopisu a odpovědi.  

S velkým pozdravem
Bárta Aleš, koordinátor projektu v Keni

Histologický nález

 

Histologický nález              Charles Denis Kegwaro

Patology Dept., P.O.Box 303 25 , Nairobi 

The Mater Hospitál 

MAXILLARY ANTRUM

CLINICAL
Male 17 years with large destructive expansive mass in the maxillary antrum.

GROSS
Three white soft tissues together measuring 60x20x5 mm.

MICROSCOPY
Sections on histology show a lesion composed of epithelial trabeculae in stellare stroma.

The epithelial cells are fairly uniform with a rate mitotic figure. The features are those of an ameloblastoma.

DIAGNOSIS
Ameloblastoma.

Pathlogist: Dr. L.Muchiri

Odpovědi našich odborníků v dentální medícíně

MUDr. Pavel Lukl - Stomatologická ordinace Brno

Ahoj Alesi, omlouvam se za pozdni odpoved, byl jsem nemocen- tento problem neni v mych silach- pozadal jsem o konzultaci prim. Jirouska z Hradecké stom. kliniky. Preposilam odpoved. S pozdravem dr. Lukl
Ps: moc me zajima dalsi prubeh, dekuji za informace.

Zdenìk Jirousek  wrote:

Zdravím Pavle a díky za neobyèejnì zajímavé kllin. pozorování. Dle dodané dokumentace, bez anamnestických údajù, jde o expanzivnì rostoucí tumor vycházející zøejmì z tkání pravé maxily, velmi rozsáhlý, nahrazuje prakticky celou maxilu a lícní kost, expanduje do nosní dutiny kterou pøetlaèuje a vyplòuje pøes støední èáru, nahoøe expanduje do oènice, ale je od ní zøetelnì oddìlen, v dalším øezu postihuje sfenoidní siny bez zøetelné destrukce kosti a laterálnì se šíøí do infratemporální jámy a dotýká se zde baze lební stejnì jako v obl. klín. kosti.
Je solidní, mìkotkáòový, ale jsou v nìm okrsky kalcifikací nebo zbytkù kosti. Prakticky v celém rozsahu je dobøe ohranièený, neprorùstá do kùže. V ústech expanduje maxilu vèetnì proc. alv. se zuby které jsou v supraokluzi. Mohlo by jít o desmoplastický adamantinom nebo o nìkterý z øady odontogenních tumorù - napø. kalcif. epiteliální odont. tumor, ameloblastický fibroodontom, fibrocementom a další. Byla provedena biopsie? Jak to má dlouho? Kde byly zhotoveny rtg snímky - CT øezy a OPG. Tumor je operabilní, ale operace nebude jednoduchá vzhledem k velikosti a expanzi pod oènici s vytlaèením oka a do baze lební. Bude také nutná náhrada vzniklého defektu. Sdìlte mi podrobnosti. Zdraví Z.Jirousek

prim.MUDr.Zdeněk Jirousek - Stomatologická klinika LF UK Hradec Králové

Vážený pane Bárta, děkuji za e-mail a obrazovou dokumentaci. Život asi nemáte lehký, ale to lze na takovéto misi předpokládat. Nevím jestli Vám Dr. Lukl zaslal moji zprávu kterou jsem mu posílal. S diagnozou jsem se trefil přesně. Je nutné ovšem podotknout, že u ameloblastomů (adamatinomů) existují 4 histol. typy, v histol. zprávě není bližší specifikace uvedena. Obecně lze říci, že prognoza u ameloblastomů je dobrá, ale mohou v malém procentu případů maligně degenerovat, což se zatím u vašeho pacienta nestalo. Samozřejmě, že už dávno! měl být operován. Odkládání operace prognozu zhoršuje. Symptomatická léčba neexistuje, nádor se bude neustále zvětšovat. Pokud nebude odstraněn zničí okolní struktury, především v očnici a začne prorůstat do spodiny lební, což už se částečně stalo, a zvyšuje se šance na maligní degeneraci. Jestli jsou schopni operaci v Nairobi udělat tak ať ji provedou!! Ihned!! Je nutné také počítat s tím, že defekt po resekci nádoru se bude muset nahradit přenosem tkáně z jiné anatomické oblasti. Samozřejmě, pokud byste chtěli operaci provést u nás, je to možné, ale muselo by se to zřejmě vyřídit přes ministerstvo zdravotnictví což by asi vedlo k dalšímu odkladu. Srdečně zdravím. Dr. Jirousek.

MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D. - D.C.M. Soukromá stomatologická klinika, Hradec Králové

Vážený pane Bárto
Dukladně jsem pročetl dokumentaci pacienta a nahlédnul do RTG, CT vyšetření.
Ameloblastom je nezhoubný nádory ale chová se zhoubně. Co to znamená?
Nádor se nešíří do vzdálených oblastí (Plice, Jatra, Kosti) a ale lokálně v
oblasti kde bují je velmi destruktivní.
V případě že proběhne léčba tak pacient bude vyléčený, tedy progoza je
dobrá. Ovšem po odstranění vznikne velký defekt v horní čelisti který se dá
následně proteticky rehabilitovat a pacient se může dožít klidného stáří.
Závěr: Jednoznačne doporučují resektivní chirurgický zákrok a určitě
neodkládat, svým zpusobem pacient má štěstí že se jedná o Ameloblastom který
se dá vyléčit. Mohl to být Sarkom který má infaustní prognózu a vypadá
podobně.
Nevim jak Vám mohu pomoci, radi jako soukromá klinika přispějeme finančně na
ošetření, a mohu pomoci ve schánění spozorského daru, chlapce je mi líto.
Nevim zda má smysl operovat chlapce zde v CZ, mužeme vyčíslit náklady.
Spozdravem MUDr. Radek Mounajjed D.D.S,PhD. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti