Upravit stránku

Závěrečná zpráva pro MZV ČR

Humanitární a rozvojový projekt ADRY ČR v Keni zahájil svoji realizaci v roce 2006. V červnu až září tohoto roku se realizovala první fáze – rekonstrukce budovy ambulance a zajištění kvalitní základní zdravotnické péče místnímu obyvatelstvu. Ta byla plně hrazena z veřejných sbírek mezinárodní humanitární organizace ADRA ČR a projektu ADRA ÚL.

Druhá fáze projektu financovaná grantem MZV České republiky a spolufinancovaná z veřejných sbírek ADRA ČR a projektu ADRA ÚL, započala 10.ledna 2007. Během dvou měsíců byla dostavěna a kompletně vybavena budova porodnice, která se nachází ve stejném zdravotnickém zařízení, jako již zrekonstruovaná ambulance. Porodnice byla slavnostně otevřena za přítomnosti konzula Oto Wenigera z Velvyslanectví ČR v Nairobi, ředitele mezinárodní humanitární organizace ADRA ČR Jana Bárty, zástupců partnerské organizace ADRA Kenya Nairobi a řady vysokých úředníků Distriktu a Zdravotnického úřadu.

Rekonstrukce porodnice a její vybavení se důsledně opíralo o předběžný rozpočet výdajů, uvedený v tabulce „Výstupy , aktivity a finanční rámec projektu“. Ještě před zahájením této fáze projektu jsme požádali MZV o přeskupení části finančních prostředků z položky 2.1. tabulky „Výstupy…“ do položky 1.2. a to o celkové výši 47.215 Kč, což se v přímé realizaci projektu ukázalo jako opodstatněné. Finanční prostředky poskytnuté grantem MZV byly velmi účelně a plně (v celém rozsahu plánovaného rozpočtu) využity v souladu s projektem a tím ve prospěch nejchudších lidí naší oblasti. V průběhu rekonstrukce došlo k navýšení výdajů a tím k spolufinancování humanitární organizací ADRA ČR, neboť se ukázalo jako velmi potřebné, vybudovat velkokapacitní septik, který nyní slouží jak pro potřeby porodnice, tak v budoucnu i pro případnou novou budovu lůžkového a operačního oddělení. Dále byly nad rámec plánovaného rozpočtu vybudovány chodníky a terasa, která v období monzunových dešťů je rovněž velmi potřebná. I toto bylo spolufinancováno z prostředků ADRA ČR.

Rekonstrukcí budovy porodnice jsme velmi výrazně rozšířili a zvýšili úroveň poskytované základní zdravotnické péče v celé široké oblasti. Řádově v okolí 50 km není kvalitní zařízení, které by poskytovalo ambulantní péči spojenou s možností emergency lůžek, které jsou u nás velmi často využívány (těžké úrazy, popáleniny, malárie, postresuscitační péče a další závažné stavy). Ambulance s laboratoří, konzultační místností pro HIV/AIDS pacienty, malým pohotovostním operačním sálkem, ambulantním lůžkem pro krátkodobou infuzní léčbu (malárie), a třemi emergency lůžky, vč.dětského a nově porodnicí s kompletně vybaveným porodním sálem, místností pro praní nemocničního prádla a lůžkovou částí s pěti lůžky, poskytuje místním lidem nadstandardní úroveň zdravotnické péče v celé široké oblasti západní Keni. V současné době toto zdravotnické zařízení poskytuje péči i pacientům mimo okruh svého spádu. Udržitelnost a životaschopnost tohoto projektu je viditelná na důsledně vedených statistikách místních zaměstnanců. Před zahájením projektu navštěvovalo zchátralé zdravotnické zařízení zhruba 30 lidí měsíčně, dnes je to hodně přes 300 a počet stále roste. Zařízení je již finančně soběstačné, z příjmů si platí personál, el.proud a další provozní výdaje. S odstupem času od první fáze projektu můžeme říci, že zrekonstruovaného zařízení si místní pracovníci , ale i pacienti nesmírně váží. Velmi důsledně pečují o čistotu uvnitř, ale i vně budovy a pozemku. Tento projekt je vysoce hodnocen i mezinárodními zdravotnickými organizacemi, které ho navštívily (CDC – Mezin.org.pro kontrolu chorob, Ministerstvo zdravotnictví Nairobi a mnoho dalších keňských zdravotnických a jiných úřadů). Rovněž jsme dostali velmi kladné hodnocení od Velvyslanectví ČR v Nairobi, při návštěvách jeho zástupců. Plánujeme další pokračování tohoto projektu „Rekonstrukce zchátralého zdravotnického zařízení – Itibo“. Velmi potřebný je mobilní zdravotnický tým, který by zajišťoval základní péči v odlehlých a těžce dostupných místech naší spádové oblasti (cca 15km). Další, velmi potřebná je zubní ambulance s kompletním vybavením a s možností drobných stomatochirurgických zákroků (podaná žádost o grant na MZV). V budoucnu plánujeme výstavbu nové budovy s lůžky, separovanými podle druhu choroby (malárie, infekční choroby, dětské, pooperační) a vybaveným operačním sálem pro urgentní a život ohrožující stavy. Rovněž plánujeme a již jednáme s českými lékaři – specialisty, kteří by zde, v tomto zrekonstruovaném zdravotnickém zařízení, poskytovali péči v rámci humanitární pomoci zemím třetího světa. Dále plánujeme a v brzké budoucnosti začneme jednat s lékařskými fakultami v ČR o možnosti, poskytovat toto zařízení pro výuku lékařů v oblasti tropické medicíny a medicíny rozvojových zemí. Dále rovněž plánujeme zapojit do přímé pomoci (pracovní činnost ve zdrav.zařízení) žákyně středních zdravotnických škol, které by byly vyslány k získání zkušeností a později např. našly uplatnění v mezinárodních zdravotnických organizacích typu „Lékaři bez hranic“ apod.

Dále jsme předběžně informovali Zdravotnický úřad o plánované možnosti , že by se toto české zdravotnické zařízení stalo současně i výcvikovým centrem mladých keňských mediků a lékařů, kteří by se učili od našich českých specialistů nové postupy v léčení. Tento záměr vzbudil u zástupců úřadů velký ohlas a v budoucnu naprostou podporu.

Pokud se nám podaří splnit i nadcházející fáze projektu, výše popsané, můžeme bez nadsázky říci, že Česká republika bude v Keni provozovat zdravotnické zařízení s vysokou kvalitou péče, velmi kvalitní výukové centrum nejen pro místní lékaře, ale i pro naše studenty a mladé lékaře zajímající se o problematiku tropických chorob a zdravotnické pomoci zemím třetího světa.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti