Upravit stránku

Stáž mediků LF - červen - červenec 2010

Pátá stáž studentů medicíny a lékařů – specialistů v Itibo

  • MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., vedoucí lékař skupiny, vedoucí oddělení tropické medicíny 1.LF UK
  • RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., přednosta Ústavu mikrobiologie LF a Fakultní nemocnice Plzeň
  • MUDr. Zuzana Balogová, absolventka 1.LF UK
  • MUDr. Radek Hippmann, dětský stomatolog z Fakultní nemocnice Motol Praha
  • Studenti 1.LF UK Praha – Jana Poláčková, Ondřej Felix, Tomáš Patík a Josef Pešl

zleva:  student 1.LF Josef Pešl, RNDr.Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. Zuzana Balogová,
MUDr. RNDr.František Stejskal, Ph.D., studenti 1.LF Tomáš Patík, Jana Poláčková,
Ondřej Felix a MUDr. Radek Hippmann

Do keňského Itiba dorazila již pátá skupina studentů medicíny a lékařů z ČR. Stáže tropické medicíny, která probíhá ve zdravotnickém zařízení, provozovaném humanitární organizací Adra ČR se účástní lékaři – specialisté a studenti  1.lékařské fakulty UK Praha.

Vedoucí lékař skupiny, MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., vedoucí oddělení tropické medicíny 1.LF UK je školitelem studentů v oboru tropické medícíny a současně  pracuje na ambulanci při běžném vyšetření a ošetření pacientů. 

RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., přednosta Ústavu mikrobiologie LF a Fakultní nemocnice Plzeň, rovněž pracuje se studenty jako školitel v oboru parazitologie a infektologie a  vedoucí laboratoře ve zdravotnickém zařízení Itibo. Současně díky své odbornosti,  rozšiřuje parazitologickou diagnostiku v laboratoři a zaučuje místní personál v nových metodách vyšetřování.

MUDr. Zuzana Balogová, absolventka 1.LF UK pracuje se studenty na ambulanci i v laboratoři a současně se stará o pacienty hospitalizované na lůžku.

MUDr. Radek Hippmann, dětský stomatolog z Fakultní nemocnice Motol Praha, pracuje na zubní ambulanci i se studenty, kteří se seznamují s problematikou zubního lékařství v praxi. Současně zaškoluje místní zdravotníky v drobném léčení neodkladných stavů stomatologické péče.

Stáže se účastní z 1.LF UK Praha studenti – Jana Poláčková, Ondřej Felix, Tomáš Patík a Josef Pešl.

Délka stáží je 5ti týdenní a studenti se v jejím průběhu  seznámí s běžnou ambulancí, ošetřováním  úrazů, včetně drobných chirurgických výkonů, převazů, vyšetřením nemocných s interním onemocněním, léčením tropických chorob, mikroskopii parazitů a biochemickým vyšetřením krve a moče, včetně gynekologie a porodů.

Fotogalerie z cesty

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti