Upravit stránku

Podpora projektu na Plzeňsku

Projekt rekonstrukce porodnice v Keni a jeho podpora na Plzeňsku

Na Plzeňsku vznikla podpora projektu Adry na rekonstrukci porodnice v Keni na základě iniciativy pracovníků oddělení vakcinace Zdravotního ústavu Plzeň. Dalšími organizacemi, které projekt podporují jsou Vysoká škola v Plzni, o.p.s. a Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje.

Lékařka oddělení vakcinace zdravotního ústavu MUDr. Daniela Fránová přišla s myšlenkou na plzeňských školách zorganizovat sbírkovou akci na podporu projektu Adry a přiblížit dětem život v této exotické zemi. Do projektu na podporu Keni je zapojena i mladá Keňanka Isabella, která studuje na Vysoké škole v Plzni obor porodní asistentka. Po zhruba tříměsíční přípravě se akce rozběhla.

První školou, která se do akce zapojila, je Gymnázium Luďka Pika Plzeň. Na gymnáziu probíhá výstava fotografií, které zapůjčila ADRA a které dokumentují průběh rekonstrukce zdravotnického zařízení v keňském Itibu, původní stav z roku 2005 a nově stav po ukončení první etapy po rekonstrukci ambulance v roce 2006. Další fotografie přibližují běžný život na keňském venkově a některé smutné obrázky upozorňují i na zdravotnické problémy, které sužují místní obyvatele, hlavně děti. Výstava na gymnáziu byla instalována v posledním březnovém týdnu letošního roku. Kromě výstavy fotografií na gymnáziu probíhá sbírková akce na podporu projektu, kterou organizují sami studenti. Dále pracovníci zdravotního ústavu pro studenty připravili informační tabule s popisy nejzávažnějších onemocnění typických pro subsaharskou Afriku. Tyto tabule jsou součástí výstavy fotografií a přiblíží studentům některá onemocnění pro nás naprosto exotická, některá společná pro celý svět, jako virové hepatitidy nebo infekci HIV/AIDS. Ve čtvrtek 29.3.2007 se na gymnáziu uskutečnila pro zájemce z řad studentů i pedagogů beseda s Keňankou Isabellou. Ta již poměrně dobře hovoří česky a pro posluchače si připravila velmi zajímavou přednášku včetně promítání fotografií a textů s informacemi o životě v Keni, o potřebách zdravotnictví venkova Keni a o probíhajícím projektu ADRA ČR – rekonstrukce zdravotnického zařízení. Již první dny výstavy fotografií a sbírky pro Adru svědčily o značném zájmu studentů a jsou projevem solidarity s lidmi žijícími často ve velmi tvrdých životních podmínkách. V rámci sbírky na Gymnáziu L. Pika v Plzni bylo vybráno 1337 Kč.

Další akcí, na které byla prováděna sbírka pro Keňu, byl seminář o očkování pro pracovníky Zdravotního ústavu Plzeň. Po ukončení bloku odborných přednášek prezentovala lékařka z oddělení vakcinace Zdravotního ústavu Plzeň o projektu ADRA s využitím powerpointové prezentace studentky Isabelly. Prezentace měla mezi posluchači ohlas a rozpoutala se živá diskuse doplněná o poznatky některých účastníků semináře, kteří navštívili Keňu jako turisté. Mezi účastníky semináře bylo vybráno 1510 Kč.

Obě částky byly zaslány na účet ADRA 555444000, v.s. 200.

Podpora projektu, včetně výstavy fotografií, besedy s Isabellou a sbírky do kasičky bude na Plzeňsku pokračovat i na dalších školách.

V těchto dnech připravujeme prezentaci projektu Adry na Konferenci porodních asistentek, která v Plzni proběhla 21.dubna 2007. O výtěžku z této akce Vás budeme informovat.

Informaci připravila MUDr. Daniela Fránová z oddělení vakcinace Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni.

Kontakt: tel 377 155 220, 377 155 137, mobil 724 003 926, e-mail: daniela.franova@zuplzen.cz

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti